Игри

Информация за страница Симитли

Симитли е град, който се намира в Югозападна България. Населеното място се намира в Благоевградска област и изпълнява функциите на административен център на едноименната община. От областния град населеното място е разположено на 14 километра разстояние в южна посока и на 48 километра от Сандански в посока от север. Разположен е непосредствено в Симитлийската котловина в полите на цели три планини. Това са съответно Рила, Пирин и Влахина планина. Същинският град и квартал Ораново са двете основни части, на които се дели населеното място в резултат от преминаващата през него река Струма. На това място Струма приема по-малката от нея Градевска река, като от изток е заграден от западните склонове на Рила и Пирин. На запад пък се загражда от Влахина планина. Броят на местното население към настоящия момент възлиза на 7191 души, а надморската височина на населеното място се равнява на 323 метра. По брой на местното население градът е един от средните за област Благоевград.

   Симитли е старо селище и едновременно с това средище на редица села от котловината със същото име. За развитието на селището огромно значение имат два ключови фактора. Единият от тях е наличието на 20-те минерални извора с обща стойност на температурите между 56 и 60 градуса. Докато в миналото населението използва изворната вода предимно за нуждите от бита и ежедневието, от три десетилетия насам изворите са каптирани за новопостроената баня и за отопляването на оранжерии. Специфичното географско положение на града е вторият ключов фактор, определящ до голяма степен неговото развтие. То е между долините на двете реки Места и Струма. За пръв път името на града се споменава като село Баня, но това става едва през 15-ти век. Едно столетие по-късно селището се споменава като Симитлу. Според мнението на някои краеведи произходът на името се дълги на бялото хлебче симит. Според други обаче това има много общо с местоположението на селището. То е Симен, което означава „център”. В годините на 19-тото столетие местното население има смесен характер, което се числи към Горноджумайската кааза. Към началото на 20-ти век според Васил Кънчов населението на града е 820 души, от които 40 са цигани.

   В близост до Симитли през 1912 година се води сражение между Седма пехотна рилска дивизия и войски на османските части. След края на Междусъюзническата война Симитли остава в пределите на страната. Населението с мюсюлмански произход се изселва трайно и съгласво дадените от Димитър Гаджанов сведения към 1916-та година селото е в руини. Изворите пък е името на града, което той носи в периода 1943 – 45 година. Градски официален статут населеното място получава през 1969 година. В религиозно отношение, местното население изповядва предимно източното православие. Що се отнася до развитието на селището в цялостен план, от огромно значение се оказва кръстопътното му положение на жп линия. Същото положение градът има и на шосейната магистрала София – Благоевград – Солун – Атина и на стария път от Малашево – Сухострел – Разлог за Гоце Делчев. От османско робство населеното място е освободено окончателно през 1912 година, като в него се заселват голям брой бежанци от Македония.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker